Nova knjiga o fra Bariši Drmiću

2012-06-22 00:09

Petar Ljubičić, Fra Bariša Drmić, veliki pokornik i istinski molitelj, Naša ognjišta, meki uvez, 230 str, Tomislavgrad 2012.

 

Uskoro će te imati u svojim rukama knjigu o našemu fra Bariši Drmiću koji je proživio ovaj život u duhu vjere, nade i ljubavi, te nam na taj način svojim primjerom daje nebrojeno mnogo duhovnih poticaja da i mi kročimo iz dana u dan s tim istim krjepostima prema budućnosti u kojoj je naše konačno životno stanište i ostvarenje ovozemnoga putovanja.

On je bio pokornik i molitelj, u inačici crkvene duhovnosti na franjevački način, čovjek koji je misaono i hvalospjevno zagledan u dubinu Božjega djela i trajnoga djelovanja u svemiru i u samome čovjeku, hodočasniku ovim svijetom, koji je malo manji od Boga, malo manji od anđela, kako pjeva Psalmist u 8. psalmu. Knjiga razveseljuje čitatelja i čini ga radosnim Božjim stvorenjem što ga je Bog obdario mnogim darovima svoga Duha.

Ovaj Božji miljenik potiče svakoga od nas na rad i red, na vršenje Božjih zapovijedi, na preobrazbu u duhu sedam svetih sakramenata, na nasljedovanje Isusa Krista i njegova evanđelja, na ljubav prema Majci i Učiteljici Crkvi, na služenje čovjeku i Bogu na način nebeske Majke Blažene Djevice Marije, nuka nas na pokoru i molitvu u duhu i istini. Sve to da bismo bili i ostali Božji do kraja života.

Knjigu po cijeni od 10 KM možete naručiti na adresi Naših ognjišta.

—————

Natrag