O popisu u župi Grabovica

2012-06-24 01:18

Popis žrtava Prvoga svjetskog rata načinjen je na temelju Matice umrlih župe Grabovice, točnije prijepisa matice koji se čuva u Arhivu Biskupskog ordinarijata u Mostaru, za 1919. godinu, str. 10-17. Tu je, na kraju popisa umrlih za 1919. godinu, župnik fra Stanko Kraljević načinio „Izkaz poginulih vojnika ove župe u svjetskom ratu godina 1914. 1915. 1916. 1917. i 1918. o kojima su do sada došli sjegurni podatci da su u istinu umrli“, a riječ je o prostoru današnjih župa Grabovica i Prisoje, koje su još uvijek bile ista župa, pod imenom župa Grabovica (Prisoje se osamostalilo 1922. godine). Taj popis nije potpun, ali ne u pogledu imena poginulih vojnika, nego u pogledu detaljnijih podataka o njima i o mjestima i okolnostima njihove smrti – kako će se vidjeti iz prijepisa koji donosimo ovdje. Navedeno je ukupno 77 poginulih s područja današnjih župa Grabovice i Prisoja.

Popis žrtava Drugog svjetskog rata načinio je župnik don Marko Lukač 1989. godine na traženje biskupa mostarsko-duvanjskog mons. Pavla Žanića. Prema navedenom popisu s područja župe bile su 104 osobe smrtno stradale u ratu i poraću. Problem je što popis nije načinjen prema selima (točnije, u njemu nema oznake sela), što stvara veliku zbrku. Stoga se sve moralo još jednom pregledati i sortirati prema selima. Taj je popis kasnije dopunjen podatcima iz Matice umrlih, točnije prijepisa koji se nalaze u Ordinarijatu u Mostaru. Nažalost, svezak Matice umrlih od 1937. do 1948. je nestao, izgubljen, a u Ordinarijatu nema prijepisa (parica) za 1944., 1945. i 1946. godinu, tako da nam zapravo ključni dokumenti za vrijeme Drugoga svjetskog rata nedostaju. Podatci su dakako nadopunjeni iz starijih matica krštenih (župnikovu popisu dodano je ime i djevojačko prezime majke stradalnika, kao i ime njegove supruge, ako je bio oženjen). Nažalost, ne postoji ni Stanje duša iz razdoblja prije rata, pa nema ni toga pomoćnog izvora podataka. Niti od Duvanjskog zbornika nije bilo velike koristi jer su u njemu doneseni podatci za tek 15 ratnih stradalnika (Dobrići 3, Grabovica 4, Korita 5, Zidine 3, Bukova Gora 0).

Konačno su svi podatci još jednom provjereni na terenu. Ipak se može reći da je upravo župa Grabovica bila najteža za popunu podataka te je mogućnost pogreške upravo ovdje i najveća.

—————

Natrag