Ćurković

Ćurković

Ćurkovići

Starina im je u Vinici, gdje je biskup fra Pavo Dragićević 1741./1742. god. zabilježio tri obitelji Ćurkovića sa 32 člana: 18-članu obitelj Stipana Ćurkovića (Stephanus Chiurkovich) 7-člano domaćinstvo Ante Ćurkovića i 6-člano kućanstvo Ivana Ćurkovića.

God. 1768. Ćurkovići se odvostručuju u Vinici ( 4 obitelji 62 člana); Grgina obitelj s 28, Jakovljeva s 24, Lovrina sa 4 člana.

Krajem 17. i  početkom 18.st. pripadnike roda Ćurkovića,doseljene iz Vinice,susrećemo i u cetinskoj krajini: 1720.god. u banderiji harambaše Martina Omrčena u selu Udovičićima, dok u banderiji harambaše Jelavića u Gizdavcu 1725. god.,dok se u matičnim knjigama župe Otok,kojoj pripadaju i Udovičići,Ćurkovići prvi put spominju 1743.god.

Raseljavanje  Ćurkovića na duvanjskom dijelu Buška blata odvijalo se ovako: iz Vinice u Kazaginac još za turskih vremena,dakle prije 1878.godine ; u Kurtovinu također stižu izravno iz Vinice; iz Kurtovine prije 140 godina Ćurkovići sele u Grabovicu; u Prisoje stižu oko godine 1830. Jesu li u Stipanjiće stigli iz Vinice ili nekog od nabrojanih buškoblatskih mjesta?

Na livanjsko područje Ćurkovići stižu nakon oslobođenja cetinske krajine od Turaka: iz Bitelića su se doselili u Ljubunčić,u Čaprazlije stižu 1789.god.; u Rujanima su zabilježeni 1815. God. U Nuglašici su Ćurkovići pravoslavne vjere,kao i u nekoliko sela u okolici Glamoča.

Što se pak tiče kupreških Ćurkovića,oni su podrijetlom iz Vinice,doselili su „prije Austrije“ (prije 1878.god.) u najam Idrizbegovićima u Vrila. Odatle su prešli u Kukavice i grad Kupres.

Ćurkovići se raseljavaju u okolicu Travnika,zatim u Banja Luku,te još mnoga mjesta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Duvanjski Ćurkovići prvi se put javljaju u maticama umrlih stare župe Grabovica u srpnju 1840.god.,kad je upisana smrt 7-mjesečnog sina Jakova Ćurkovića. U matici krštenih Ćurkovići iz Prisoja javljaju se 10.ožujka 1841.,kada je upisano rođenje Ante,sina Ivana Ćurković i Kate r. Ljubas. U Grabovici Ćurkovići se javljaju 24.travnja 1854.,kada je u matici krštenih župe Grabovica upisano rođenje Jele,kćeri Jakova Ćurkovića i Ane  r.Ćurić.U Kazagincu se pojavljuju ranije ,30.srpnja 1830.,kada je upisano rođenje Mate,sina Stipana Ćurkovića i majke r.Romić.