Bosna od 12. do 15. stoljeća

Bosna od 12. do 15. stoljeća


Bosna od 12. do 15. stoljeća

Prvi spomen Bosne pod tim imenom nalazi se kod Konstantina VII. Porfirogeneta oko 950. pod imenom horion Bosna (zemljica Bosna). Već od konca 12. st. nastoji se ona osamostaliti. Od godine 1138. hrvatsko-ugarski kraljevi stavljaju u svoj naslov ,,rex Ramae" (kralj Bosne). Od prvotne male Bosne, oko izvora rijeke Bosne, širi se Bosna na zapad i sjever. Bosnom vlada ban Borić od 1154. do 1163. Bio je vjeran katolik. Poznati i priznati Kulin-ban vlada Bosnom 1180-1204. On je praotac vladarske obitelji Kotromanića. Obvezao se na vjernost Svetoj Stolici i bori se protiv bosanskih patarena.

Duvno ne spada prvotnoj Bosni. U posjed Bosne dolazi nakon pada moćnih banova Pavla i Mladena Šubića 1322., već u vrijeme Stjepana II. Kotromanića, pod imenom novopripojenog Završja ili Zapadnih strana. U to vrijeme i možda upravo zbog toga obnavlja se duvanjska biskupija. Prvi nama poznati duvanjski biskup obnovljene biskupije bio je cistercit Ivan de Hoio. Dolaskom Turaka u Bosnu 1463. duvanjska biskupija prestaje s djelovanjem.