Dobrići-ime i postanak

Dobrići-ime i postanak


Crtice iz naše prošlosti.....U prigodi prve godišnjice portala Dobrici.webnode.com, koje slavi godinu dana uspješnog izlaska u javnost htio sam ovim putem pozdraviti i čestitati. Budući  kako i samo ime kaže,ime istoimenog sela,htio sam nešto reći  i kazati o nastanku (postanku i imenu) sela Dobrići. Kako nema puno pisanih dokumenata (ili vrlo malo) na tu temu,prvo ćemo pokušati sa usmenom predajom. U svakodnevnom razgovoru kad bi pitali jednog Dobrićanina o imenu Dobrić, kako i zašto Dobrići, obično bi čuo odgovor:dobri ljudi (karakterna crta),poštenje,dobra ganga ,sve najbolje itd…U prijašnja vremena dok je selo još živilo punim životom, ovome bi trebalo dodati i ovo: dobro blago (dobre ovce ,krave,volovi,čuveni bodaci-bodci),sjetih se samo nekada prije potopa (zatvaranja Buška Blata polja u jezero B.Blato) Velikih srida, blago svih sela na ispaši i plandovanju uz Ričinu kud bi se nanizali poput rojeva pčela da ih je milina gledati bilo.

Buško Blato i Ričina (ovako je to nekad izgledalo)

I treba reći da je od svega toga još ponešto i ostalo--ako ne baš u seoskom životu ali je bar ostalo u ljudima Ali to je druga tema, rekli smo da ćemo o imenu i porijeklu. Spomenuli smo da nema puno pisanih dokumenata ,pa smo htjeli jedan od tih malih zapisa prenijeti . Evo ovako: o imenu sela Dobrići piše A.Ivanković u svojim zabilješkama "Stara Duvanjska Prezimena"..Gdje on tvrdi da je ime sela Dobrići ostalo od njegovih bivših stanovnika koji su se zvali Dobrić...odatle Dobrići..Koji su u vrijeme prvih provala Turaka izbjegli u tadašnju Mletačku Dalmaciju,gdje je se sačuvalo ime Dobrić do danas. I dalje u nastavku A. Ivanković piše..."Naziv naselja Dobrići istovjetan je množinskim oblikom prezimena Dobrić,kako su se nekoć zvali njegovi ili pak dio njegovih stanovnika,koji su s vremenom odatle nestali.,izumrli,raselili se ili pak promijenili prezime. Danas u Hrvatskoj živi 1870 osoba koje se prezivaju Dobrić (Benkovac sj. Dalmacija,Istra,Kordun,Banovina). Postoje i dva naselja s nazivom Dobrić: pokraj Stekovica u istočnoj Bosni i pokraj Virovitice u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Eponim i prezime izvedeni su od pridjeva dobar,-ra- i-ro saznačenjem: koji je i prema naravi i moralnim osobinama poželjan, valjan koristan ,pošten prihvatljiv i slično. Najstariji spomen prezimena Dobrić potječe iz 1471.godine,kada je u selu Pokrovniku u Šibenskoj  zagori zabilježen domaćin Mate Dobrić. Dobrići iz duvanjskih Dobrića s pradjedovskih su ognjišta izbjegli u tadašnju Mletačku Dalmaciju vjerojatno u vrijeme prvih provala Turaka na duvanjsko područje. Prezime se Dobrić spominje u Kaštel Štafiliću 1573. godine,kada je upisan Mate Dobrić,koji je kao kolon obrađivao zemljište na lokaciji Ograda, vlasništvo Ivana Lodija..

I na starijim zemljovidima Dobrići su se nazivali Dobrić

Dvije godine kasnije,dakle 1575. godine,u Kaštel Štafiliću spominju se trgovci konjima Matija i Luka Dobrić. Zanimljivo je spomenuti da su na posebnoj cijeni bili konji dorati, pa je za jedno grlo kupac morao izdvojiti oko 23 dukata. Godine 1680. za upražnjeno mjesto rektora crkve sv. Ivana od Brinja (Kaštela)  kandidirao se i don Ivan Dobrić. Veoma su brojni spomeni kaštelanskih Dobrića u 18. stoljeću:

-godine 1715.Šime Šantić i Ivan Dobrić rečeni Bire iz Kaštel Novoga nabavili su vlastiti tijesak za masline, što nisu dobro primili oni koji su do tada imali monopol na preradu maslina.

--godine 1727.zabilježeno je da se Ivan Dobrić iz Kaštel Novoga zalio na sudsku presudu u sporu s Alvizom Dragačem u vezi s davanjima od obrade zemlje u najmu--godine 1731.u Kaštel Štafiliću sudac se zvao Martin Dobrić:

--godine 1735.spominju se trojica kaštelanskih prokuratora:Martin Dobrić, Frane Vuletin i Luka Tonković, sva trojica bogati seljaci,koji su inače vodili sve akcije kaštelanskih težaka u to vrijeme,:

--godine 1790. zabilježeni su kao trgovci uljem i vinom Petar Dobrić rečeni Bire i Ivan Dobrić iz Kaštel Novoga.

U venecijanskom zemljišniku iz 1709.godine za mjesto Radonjić (Šibenska zagora) upisana je obitelj Cvijana Dobrića sa stalnim prebivalištem u Šibeniku,a u Radonjicu je od mletačkih vlasti dobila 3 kvarti i 94 tavola zemljišta

 

U Labinu (dalmatinskom) u venecijanskom su zemljišniku  1709. godine upisane tri Dobrića obitelji sa stalnim prebivalištem u Kaštel Štafiliću,čiji su domaćini bili: Andrija Dobrić ,dobio dva kanapea zemljišta u Labinu ,Luka Dobrić s dva kanapea u Labinu, i Stipan Dobrić s dvije kvarte i 140 tavola zemljišta u Labinu.....

I tako dok su jedni bježali (ili jedan dio) preko granice drugi su ostajali na pradjedovskim ognjištima i uspješe sačuvati vjeru čast i ime.

Dobrići po popisu iz 1833.godine imalo 21 obitelj sa 181 žitelja , Dobrići iz 1867 imalo je 33 obitelji i 265 žitelja .  Dobrići iz 1882 imalo je 47 obitelji i 328 žitelja

Dobrići iz 1886 imalo je 50 obitelji i 380 žitelja. Dobrići  iz 1892 imalo je 52 obitelji i 426 žitelja. Dobrići iz 1935. imalo je 674 župljana. Dobrići iz 1962 imalo je 130 obitelji i 884 žitelja. Poslije potopa Buška jezera strahovito opada tako:1980 Dobrići 98 obitelji 527 žitelja. 1985. Dobrići 90 obitelji i 426 žitelja ..1993.Dobrići 86 obitelji i 369 žitelja. Konačno novije doba još manje 1998.Dobrici 81obitelj i 350 žitelja ..Ove brojke govore sve.

O današnjim stanovnicima Dobrića nećemo govoriti  ( imena i prezimena) to ostavljamo za neka nova istraživanja ...

Naprotiv ovu priču ne držim zaključenom već otvorenom..............03.10.09  

St.  Beljan.