EU dopušta "klanje "po kućama

EU dopušta "klanje "po kućama

Oglasi tipa "koljem po kućama s vlastitim alatom" ne ulaze u povijest. I dalje će mo uživati u svinjokolji, kolinju iliti klanju krmadi. Običaj se izgleda neće zabraniti ,na naše zadovoljstvo.

Savjet EU-a konačno je, nakon dugih rasprava, donio uredbu kojom se reguliraju pravila postupanja prilikom ubijanja životinja. Za mnoge, posebno na Balkanu, bitno je da se omogućava da se nastave tradicionalna klanja svinja, ovaca, goveda i drugih domaćih životinja za kućnu upotrebu, ali uz korištenje “humanijih” sredstava.

Tko može reći da mu se ovaj prizor ne sviđa?

U optjecaju je bio prijedlog da se u kućnoj režiji ubuduće dopusti samo klanje peradi i domaćih zečeva (kunića). Ipak je usvojeno rješenje koje, uz određena ograničenja, omogućuje da se u određenim sredinama gdje postoji takva tradicija, nastavi s klanjem svinja, ovaca, goveda i koza u “domaćoj radinosti”, s tim da se to meso i prerađevine može koristiti samo za domaće potrebe i ne može se prodavati.

Uredba utvrđuje da se životinje mogu ubijati samo na “humani” način, osnosno specijalnim pištoljima, nikako čekićem, maljem il palicom po čelu, kako je to često bivalo dosad.

U dosta zemalja EU-a ova se uredba već, zapravo, primenjuje. Problema s njom ima najviše na Balkanu i Baltiku. Put do donošenja uredbe bio je popločan mnoštvom dilema, posebno kada su doticana osjetljiva pitanja kao što su vjerski rituali i kulturne tradicije, domaći običaji te funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU-a.(Slobodna Dalmacija/dw)