Hrvatska vojska i HVO na Kupresu?


HRVATSKA VOJSKA I HVO NA KUPRESU?

Koje su sve hrvatske postrojbe bile na Kupreškoj visoravni? Pitanje je na koje nije lako

odgovoriti. Od bosanskohercegovačkih Hrvata nedvojbena je u prvom redu domicilna

Kupreška bojna. Nedvojbeni su također dijelovi HVO i HOS-a iz Tomislavgrada i Posušja

kao najbrojnije postrojbe iz susjednih hrvatskih općina. Dolinu Vrbasa predstavljale su

po jedna satnija iz Bugojna i Uskoplja. Osim njih čini se da je organiziranih dolazaka

na bojišnicu bilo iz općina Grude i Ljubuški. Brojna stanja, osim Kupreške bojne tek će

trebati utvrditi. Veći je problem Hrvatska vojska. Manja skupina dragovoljaca iz bojne

Zrinski pojavila se trećega dana borbi. Prema podacima zapovjedništva 1. krajiškog

korpusa107 Vojske Republike Srpske na Kupresu je bio dio 204. vukovarske brigade

HV.108 Jedan od mnogobrojnih proučavatelja lika i djela generala Mladića tvrdio je da

su na Kupresu bile i 101. studentska brigada ZNG RH i 106. osječka, što je malo

vjerojatno.109 Nije jasno je li postrojba iz 126. brigade HV koja se nalazila na području

Šujice, i koju spominje general Bobetko, bila prije toga na području Kupresa. Navodno

je bilo i manjih skupina iz 4. A brigade ZN RH, kao i bojne Frankopan. Vrijeme uvođenja

u borbu ovih postrojbi je nepoznato, kao i njihov status. Osim manje skupine

pripadnika bojne Zrinski, čini se da su stigle kada su borbe privedene kraju.