Kako se računaju rodbinska koljena

Kako se računaju rodbinska koljena

Kako se računaju rodbinska koljena

Koliko smo bili svjedoci,posebice kod starijih mještana našeg kraja,kad pričaju o rodbinskim vezama, onda nadodaju da su rodbina u prvo,u drugo ili treće "kolino". Kako se računaju koljena?

Znači:

Ako pogledamo ovaj crtež stabla,vidimo da od roditelja počinje njihovo novo stablo tj. u ovom računjanju koljena roditelji su tzv. panj iz koje niče stablo i dalje se širi . Tako su Mate i Ante prvo koljeno,prvo koljeno su Pere i Kata,Iva i Stipe,Jela i Jure te Pave i Mara.Drugo koljeno su Iva i Pere, ili Stipe i Pere ili Stipe i Kata.Treće koljeno su:Jure i Pave ili Jela i Mara.Drugo i treće koljeno su:Stipe i Mara ili Jure i Kata ili Ana i Kata itd..........

izvor www.selomisi.webs.com