Nastavljeno asfaltiranje cesta po Dobrićima

Nastavljeno asfaltiranje cesta po Dobrićima

Djelatnici poduzeća Livno-putovi d.o.o. i dalje nastavljaju  radove na asfaltiranju cesta oko Buškoga jezera.Ovih dana pokrpane su rupe na cesti od Lonića do Dolca i od Dolca do Gadža. Kako to otprilike izgleda možete pogledati na fotografijama

dw/drmke