Od 1. listopada trgovine i kafići ne smiju primati euro

Od 1. listopada trgovine i kafići ne smiju primati euro

Od 1. listopada ove godine ugostiteljski objekti, veliki tržni centri, male trgovine, turističke agencije... na prostoru Federacije BiH više ne smiju od svojih gostiju, kupaca ili klijenata primati eure kao sredstvo plaćanja za kupljenu robu ili pruženu uslugu.

Zbog eura velike kazne

Odluku o “izgonu eura” kao platne valute iz spomenutih objekata Vlada Federacije BiH regulirala je kroz nedavno usvojeni, dopunjeni Zakon o deviznom poslovanju. Ukoliko tržišna inspekcija, financijska policija u blagajni nekog ugostiteljskog objekta, trgovine, šoping-centra, turističke agencije... zatekne valutu euro, po novim zakonskim pravilima vlasnik će morati platiti novčane kazne u najmanjem iznosu od 500 do 15.000 KM. Pojednostavljenim rječnikom kazano, kako su nam pojasnili iz Revicona, konzultantske kuće zadužene za istraživačke i razvojne usluge i poslovni konzalting, plaćanje robe i usluga u svim prodajnim objektima i uslužnim servisima građani će moći obavljati samo u konvertibilnoj marki, kao službenoj valuti BiH. U zakonu, među ostalim, stoji da će se novčanom kaznom kaznit sve pravne i fizičke osobe, koje svoje usluge i robu naplaćuje u devizama i efektivnom stranom novcu, ako kupi i proda devize ili efektivni strani novac izvan deviznog tržišta. Pored novčane kazne izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja.

Stav Centralne banke

Predmeti se, stoji dalje u zakonu, mogu oduzeti i ako nisu svojina počinitelja prekršaja ili njima ne raspolaže počinitelj prekršaja. Zamoljeni da prokomentiraju odluku federalne Vlade, koja na snagu stupa u idući petak, iz Centralne banke BiH poručuju da je službena valuta konvertibilna marka, za čiju su uporabu oni nadležni, ali je u gotovinskom plaćanju euro dopušten. To znači da euro može biti korišten uz suglasnost obiju strana, i kupca i prodavača, odnosno da strane mogu, ali i ne moraju prihvatiti ukoliko ne žele. (Večernji)