Otvorene ponude za asfaltiranje cesta i igrališta oko Buškog jezera

Otvorene ponude za asfaltiranje cesta i igrališta oko Buškog jezera

Povjerenstvo za javne nabave općine Tomislavgrad otvorilo je danas 26.04.2011. ponude pristigle na natječaj za Izvođenje radova na asfaltiranju cesta na području Buškog jezera i asfaltiranje školskih igrališta u naseljima Kazaginac, Grabovica i Stipanići.

Pristigle su ukupno tri ponude i to:

1. Putovi Grude d.o.o. Grude, 493.336,94 KM

2. KTM-Brina d.o.o. Posušje, 450.998,67 KM,

3. Livnoputovi d.o.o. Livno, 445.203,72 KM


Nakon današnjeg otvaranja ponuda slijedi detaljna provjera priložene dokumentacije nakon čega će biti odabran izvođač, s kojim će biti potpisan ugovor za izvođenje spomenutih radova