Preminuo Don Petar Vuletić

Preminuo Don Petar Vuletić

Jučer, 25. kolovoza 2012.  preminuo je don Petar Vuletić u župnoj kući u Viru kod Posušja. Dan uoči, uvečer, sa svojom sestrom Zitom, članicom Družbe Kćeri Milosrđa, koja je došla posjetiti brata, izmolio je časoslov i bio vrlo raspoložen. Ujutro oko 8,00 sati nađen je mrtav. Pretpostavlja se srčani udar.

Don Petar Vuletić je rođen u Kazagincu 18. kolovoza 1940. od oca Ivana i majke Anice rođene Renić u obitelji koja je Katoličkoj Crkvi podarila još jednog svećenika,don Iliju,koji je također odgovorio Božjemu duhovnom pozivu, bio je svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije (preminuo je 12. siječnja 2009.), a Ivka je uzela redovničko ime s. Zita. 

Osnovnu je školu pohađao u rodnom mjestu,a nastavio na klasičnoj gimnaziji u Nadbiskupskom dječačkom sjemeništu na Šalati,u Zagrebu. Zbog imenovanja bl. Alojza Stepinca kardinalom,1952.istjeran je sa Šalate  (skupa s drugima),te tako jedan razred pohađa na Lovreću (Imotski). Filozofsko-teološki studij pohađao je na Kaptolu u Zagrebu (1960.-1966.).Zaređen je za svećenika 29. lipnja 1966. U Kruševu kod Mostara. Mladu misu proslavio je u Rašeljkama 7.srpnja 1966.
Svoju pastoralnu službu počeo je kao kapelan u Kruševu,a nastavio u Rotimlji i na Ledincu. Trebao se pastoralno skrbiti za župu Crnač, kasnije i župu Grude, ali mu je to bilo onemogućeno zbog novonastalog "hercegovačkog slučaja“. U to vrijeme bio je kod župnika u župama Jare i Ledinac.

Nakon toga imenovan je župnikom  u župi sv. Ante Padovanskog u Grabovici (10 godina), a onda postaje župnikom župe sv. Josipa Radnika na Domanovićima (10 godina). Od 1991. godine pastoralno djeluje kao župnik u Viru, gdje
je temeljito obnovio župnu crkvu i okoliš. U povodu 150. obljetnice župe Grabovice dao, je da se napiše i objavi monografija o toj župi, koju je napisao tada  bogoslov a danas svećenik Ilija Drmić, a u Viru u povodu 130. obljetnice objavio je monografiju o toj župi, koju je napisao uz asistenciju don Ilije Drmića  prof. Stjepan Galić, rodom iz Vinjana a kršten u Viru. U objema knjigama navedeni su svi pastoralni i graditeljski pothvati ovoga župnika. Proslave tih obljetnica u Grabovici i u Viru opisane su u Glasu koncila i Crkvi na kamenu kao veliki događaji koje je priredio don Petar sa svojim vjernicima.
Za vrijeme svoga župnikovanja u Grabovici postigao je zanimljiv uspjeh: na vjeronaučnoj olimpijadi u Kninu sa svojim je vjeroučenicima osvojio drugo mjesto i srebrni kup kneza Višeslava. I u Domanovićima i u Viru također je pripremao vjeroučenike za razna vjeronaučna natjecanja, koja su bila nezaobilazni dio biografije ovoga svećenika.

    

     Ispraćaj pokojnoga don Petra iz mrtvačnice u Posušju: u ponedjeljak 27. kolovoza 2012. u 14,00 sati, a sprovodni obredi sa sv. Misom na groblju kod crkve u Rašeljkama u 17,00 sati.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine.