Prijedlog idejnih rješenja za Galin lakat i Naklo

Prijedlog idejnih rješenja za Galin lakat i Naklo

U ponedjeljak je u Tomislavgradu, održana javana rasprava o prijedlogu Idejnih rješenja izgradnje turističko-rekreacijskih sadržaja na lokacijama Galin lakat (sportsko-rekreativna zona) i Naklo ( zona urbanog širenja –stambeno-komercijalna zona) , na području Buškog jezera. Raspravi su nazočili predstavnici poduzeća Deliminum d.d., predstavnici Mjesnih zajednica s područja Buškog jezera i drugi zainteresirani mještani.
Nazočnima je prezentiran prijedlog idejnih rješenja od strane Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Tomislavgrad.Na isti su nazočni iznijeli svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja, nakon čega su doneseni slijedeći zaključci:
1.Ne dopustiti ispuštanje otpadnih voda direktno u jezero, nego izgraditi zatvoreni sustav oborinskih voda, a za fekalne vode obvezan je prečistač i sve izgraditi sukladno propisima,
2.Ostaviti mogućnost komunikacije privatnim vlasnicima na granicama zahvata,
3. Svi nazočni su podržali izgradnju na ovim lokacijama, ali se preporuča Općini da uđe u javno-privatno partnerstvo sa «Delminium»d.d., a u cilju što bolje izrade.

www.tomislavgrad.gov.ba