Uplaćeno 2,5 milijuna maraka općinama Tomislagrad i Livno

Uplaćeno 2,5 milijuna maraka općinama Tomislagrad i Livno

Javno poduzeće "Hrvatska Elektroprivreda" (HEP) uplatilo je 2,5 milijuna maraka općinama Tomislavgrad i Livno na ime naknade za korištenje hidropotencijala Buškog jezera koja po zakonu pripada ovim općinama, potvrđeno je iz općinskih uprava.

Od ukupnog iznosa naknade, općini Tomislavgrad uplaćeno je 1,5 milijuna, a općini Livno milijun maraka. Naknada se odnosi na period od godinu dana, od rujna prošle do rujna ove godine.

Izmjenama i dopunama Zakona o hidroakumulacijama FBiH, koje je federalni Parlament usvojio 2. rujna 2009. godine prema inicijativi zastupnika iz Livna Ante Čolaka i Mate Franjičevića, naknada za korištenje vodnog potencijala Buškog jezera znatno je veća od naknade koju su općine Tomislavgrad i Livno primale u posljednjih 15 godina iako je dobit koju HEP godišnje ostvari prodajom električne energije iz vode Buškog jezera nesrazmjerno veća.

Općinsko vijeće Livna 31. ožujka odbilo je prijedlog HEP-a da se ukupna naknada za Buško jezero između općina Tomislavgrad i Livno dijeli u omjeru 58,705:41,295 posto, nego je usvojen zaključak da raspodjela naknade bude u omjeru 50:50 posto, što općina Tomislavgrad nije prihvatila.

(Srna)