Usvojena odluka o naknadi za ribolovstvo na Buškom jezeru

Usvojena odluka o naknadi za ribolovstvo na Buškom jezeru

10.lipanj 2010.

Na današnjoj sjednici Vlada HBŽ je usvojila Odluku o utvrđivanju visine početne godišnje naknade za korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero. Visina početne godišnje naknade za korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni određena je u iznosu od 20.000 KM. 

Buško jezero