Zahvala

Zahvaljujem gospodi: Ivici Kapulici -Kapi,Tomislavu Drmiću-Tomanu i Nikoli Šoli-Ćopiću na ustupljenim materijalima i dozvoli objavljivanja na našim stranicama.