BROJČANO KRETANJE HRVATA NA DANJAŠNJEM TERITORIJU BIH

2008-07-25 00:50


                               BROJČANO KRETANJE HRVATA NA DANJAŠNJEM TERITORIJU BIH

 

 

                            Prvi suvremeni popis na području Austije proveden 1857.god.., a u BiH prvi popis muških glava provela je Turska 1850/1.S dosta pouzdanosti uzima se i podatak koji kaže da je koncem 18.stoljeća (oko 1785.) na današnjem teritoriju bivše Jugoslavije živjelo 1 257 000 Hrvata od čega je 81 000 živjelo u Bosni i Hercegovini.

 

              Stotinjak godina kasnije (1880.) broj Hrvata je porastao na 2 130 000, a u BiH na oko 230 000.Koncem prvog desetljeća u 20.st. brojnost hrvatskog pučanstva približila se brojci od tri milijuna, a od toga je u BiH živjelo 400 000 osoba.Pred početak drugog svjetskog rata na današnjem teritoriju bivše Jugoslavije procjenjuje se da je živjelo oko 3,7 milijuna Hrvata ili oko 95% više nego u prvom popisu iz 1857.godine.

                            Iseljavanje i posljedice prvog svjetskog rata znatno su usporile porast hrvatskog pučanstva.Sličan rast zabilježile su Dalmacija,Istra i Vojvodina, dok je porast u Bosni i Hercegovini bio najjači.U Bosni i Hercegovini, donedavno jednoj od biološki najvitalnijih područja što ga nastanjuju Hrvati, niže se već treći uzastopni popis pučanstva sa sve manjim brojem Hrvata. Popisom 1991.godine na prostoru bivše Jugoslavije oko 4 650 000 Hrvata.U Hrvatskoj i BiH živjelo je  oko 95% hrvatskog življa,četiri petine Hrvata živi u Hrvatskoj, jedna šestina u BiH ,dok preostalih 5% razmješteno u svim područjima bivše države.Hrvata je bilo u svim općinama bivše države( izuzimajući srbijansku općinu Trgovište) .Štoviše, izvan hrvatskog državnog teritorija nalaza se ne samo najhrvatskije općine ( Grude i Posušje) već i cijela prostorna povezana područja s visokim udjelom ( preko 90%) Hrvata u ukupnom stanovništvu ( zapadna Hercegovina i jugozapadna Bosna ), kakvi su u Hrvatskoj samo dijelovi Hrvatskog zagorja.U BiH 1991 prebrojano je 4 354 911 stanovnika,porast Muslimana 16,9%,Srba 3,3% dok je broj Hrvata smanjen za 0,8% u odnosu na prethodni popis.Udio Hrvata u statistici BiH tako je smanjen s 18,4% na 17,3%.            

                                                                "U BROJU JE SNAGA"

 

                               Hrvati, kao najmalobrojniji konstituentni narod,našao se simbolički rečeno, u sendviču dvaju drugih ,brojnijih naroda.Većina hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine živi kao "manjina" u prostorima u kojima je većinski muslimanski (češće) ili srpski (rjeđe) narod.Radi ilustracije, promatrano po općinama, u Mostaru živi najveći broj Hrvata (42648) ,a potom dolazi Sarajevo-Grad (34866), dok u Banjaluci,kao centralnoj općini Bosanske Krajine, živi isto toliko Hrvata kao u dvije najhrvatskije općine u bivšoj državi (Grude i Posušje).

                               Pošto su Hrvat skloniji od druga dva bosanskohercegovačka naroda k iseljavanju u druge države i svoju matičnu (dvostruko veći udio u privremenim vanjskim migracijama od onoga u ukupnom BH stanovništvu), onda se nameće neizbježni zaključak da demografska ( i ne samo ona ) budućnost bosanskohercegovačkih Hrvata ( i bez tekuće društvene situacije) nije "obećavajuća".Međutim, iskustvo uči da snaga nije u broju.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Prof.Ante Markotić (19..)

—————

Natrag