Prezimena župe Grabovica

Ćavar

Ćavar
         Ćavari Iako se još nije nitko ozbiljnije bavio postankom  i značenjem prezimena Ćavar, za početak nudimo jednu mogućnost: možda je u korijenu ovog prezimena hipokoristik od imena Slavko ,...

—————

Ćurić

Ćurić
Ćurić Danas na duvanjskom području Ćurići žive u Koritima (27 obitelji, 88 članova), Dobrićima (11, 36), Prisoju, Bukovici (5 obitelji), Brišniku (6), Mrkodolu (7), Tomislavgradu (7, 23). Prezime je nastalo od turske riječi kurk (ćurak), što...

—————

O Ćurićima (2)

O Ćurićima (2)
     Piše : Mirko Ćurić   U Đakovu je danas moje prezime – Ćurić - vjerojatno najučestalije, a u to će se uvjeriti se svako tko prelista telefonski imenik. A prije samo pedesetak godina u Đakovu uopće postojalo. Ćurići...

—————

Ćurković

Ćurković
Ćurkovići Starina im je u Vinici, gdje je biskup fra Pavo Dragićević 1741./1742. god. zabilježio tri obitelji Ćurkovića sa 32 člana: 18-članu obitelj Stipana Ćurkovića (Stephanus Chiurkovich) 7-člano domaćinstvo Ante Ćurkovića i 6-člano...

—————

Krolo

Krolo
Krolo Krole danas na duvanjskom području žive u Kazagincu i u donjoj Grabovici ( 2 obitelji,7 članova); (prije 80-tak godina došao na ženištvo Šimun Krolo i tu ostao). Biskup fra Pavo Dragićević je 1741./1742. god. zabilježio u Mišima, na...

—————

Ivančić

Ivančić
Ivančić  Prezime je tvoreno od hipokorističnog oblika osobnog imena Ivanac. Ono se "spominje prvi put u hrvatskoj ispravi tzv. Povaljskoj listini iz godine 1184. u toponimu Ivanač dolac (Ivančev dolac)". Duvanjski Ivančići sačuvali...

—————

Matić

Matić
Matić Matići nisu istog krvnog podrijetla i na temelju do sada poznatog ima ih najmanje pet grana: sinjsko-buškoblatska, imotska, zapadnohercegovačka, istočnohercegovačka i bosanska (jajačka). Najstariji spomen o Matićima datiran je s 18....

—————

Perković

Perković
Perković Prezime je nastalo od Perko, jednog od brojnih oblika vlastitog imena Petar. Starinom su iz Mijakova Polja, iako su u starim vremenima vođeni u Vinici, kojoj je Mijakovo Polje bilo zaselak. Čak to potvrđuju i prvi poznati pisani spomeni...

—————

Sučić

Sučić
Sučić Danas na duvanjskom području Sučići žive u Bukovoj Gori (2 obitelji, 9 članova), Koritima (3, 4), Prisoju, zatim u Tomislavgradu (7, 34), na Kolu (5, 20) i Roškom Polju (3 obitelji). U osnovi prezimena nalazi se imenica sudac, a...

—————

Šola

Šola
Šola Zabilježio ih je u svom popisu bosansko-hercegovačkih Hrvata katolika 1741/1742. godine biskup fra Pavo Dragićević u Kablićima pokraj Livna (dvočalna obitelj Ilije Šole; u izvorniku Elias Sola). Posve je moguće da je riječ o starijem...

—————