Duh Zagreba,Teze


DUH ZAGREBA

Zagrebačke teze

Nove Hrvatske Desnice

za hrvatsku osloboditeljsku borbu

 

1.    Državotvorni nacionalizam

2.    Pravednost i solidarnost

3.    Vođa – Elita – Narod

4.    Opća mobilizacija hrvatske desnice, hrvatske vojske i iseljene Hrvatske

5.    Politizacija vojske, militarizacija politike

6.    Rušenje Europske Unije iznutra, sinergijom zdravih snaga u europskim narodima

7.    Novi Narod: uzdizanje hrvatskoga naroda na višu razinu Bitka

8.    Nacionalna revolucija – nacionalna diktatura

9.    Protiv uresnih popravaka; podvlačenje crte. Stvaramo Sve Novo.

 

     Ove sam Teze napisao po uzoru na svoje glasovite povijesne Teze Lunda, koje su u tadašnjem razdoblju (1978 i dalje) trebale poslužiti formiranju široke, radikalne državotvorno-nacionalističke fronte za uspostavu suverene, slobodne, samostalne, neovisne Hrvatske Države. Danas, u ambijentu restaurirane jugovine na minijaturnom, poluhrvatskom prostoru, borba se nastavlja, i trebaju joj trenutku primjereni naputci. Ovdje sam tek sažeo kompleksnu problematiku i obimnu sadržinu naših revolucionarnih programa, izloženih u nizu dosadašnjih napisa te u onima  koji tek slijede.

     U nastavku, radi prisjećanja i usporedbe, donosim i svoje Teze izvorno nazvane Duh Lunda:

 

1.     Nacionalna pomirba i općehrvatsko jedinstvo

2.     Djelatna sveza Domovine i Izbjeglištva

3.     Razvoj vlastitih snaga i oslon na njih

4.     Nadideologijska nacionalna borba

5.     Neutralnost u prijeporu Istoka i Zapada

6.     Korištenje svih primjerenih sredstava borbe

7.     Povezivanje sa svim vjerodostojnim nacionalno-osloboditeljskim gibanjima u svijetu

BORBA SE NASTAVLJA – ZA DOM SPREMNI!

Mladen Schwartz