Kako su otkriveni oni koji su davali mito na prometnom fakultetu

Kako su otkriveni oni koji su davali mito na prometnom fakultetu

Evo dokaza da slučaj "Indeks" treba pomnije istražiti.

O temi

Mito na faksu
Na usmenom ispitu dolazi student i nosi 1000 EUR za mito. Profesor si kaže: "Ma neću ga pitat nešto teško", pa ga pita tko je bacio bombu na Hirošimu. "Amerikanci", reče student i profesor ga pusti.
Dolazi drugi i nosi 500 EUR. Profesor ga pita tko je bacio bombu na Hirošimu. Ovaj reče Amerikanci.
Profesor pita dalje koliko ih je poginulo. "Oko 70 000 do 80 000."
Dolazi štreber koji ne nosi ništa. Profesor gnjevan ga pita tko je bacio bombu na Hirošimu, ovaj reče Amerikanci.
"Koliko ih je poginulo?"
"Oko 70 000 do 80 000."
"Imena kolega, imena."

                                                                                        by Goga

Još jedan

Srele se kolege sa prometnog faksa.
- Jesi konačno završio fax?
- Nisam još.
- Škrtice!

 

                                                                                                                                                           by Goga

Još jedan

Ako su putnici u automobilu dekan, profesor i student, tko je vozac?


Policajac