Možda imam banku

Možda imam banku


MOŽDA IMAM BANKU

Koliko me dojmila reklama na Tv-u ,Zagrebačke banke ne mogu Vam ni reći. Reklama, u kojoj mala djevojčica na pitanje koliko su hrabri Vaši mama i tata odgovara da su toliko hrabri da su podigli stambeni kredit. Njeni mama i tata su stvarno hrabri (i vjerojatno prisiljeni) uzeti takav kredit uz takve uvjete da bi se i „hrabri Pero“ zamislio pred takvih poduhvatom.

Zagrebačka banka opet je hrabro najavila dizanje kamata na postojeće kredite građana. Naravno to uključuje podizanje kamata i na stambene kredite, Sad su tata i mama od djevojčice iz reklame postali malo obeshrabreni i oprezniji. Možda su malo pretjerali u svojoj hrabrosti.

Ja vjerujem da Zagrebačka banka ima opravdanja za dizanje kamata svojim vjernim klijentima. Vjerojatno su bili prisiljeni,vjerojatno samom Franji Lukoviću nije bilo drago podići kamate,ali u stvari to i nije toliko puno novca,u prosjeku oko 160 kuna ,pa to građani neće ni osjetiti.

Antistres moš mislit

U nastavku malo bezveznih  podataka:

Ukupan prihod Zabe iznosi 918 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećan je za 35 milijuna kuna, odnosno 4%.
Neto kamatni prihod iznosi 558 milijuna kuna te je za 1,4% niži
Neto prihod od naknada i provizija ostvaren je u iznosu od 201 milijun kuna i manji je za 12 milijuna kuna ili 5,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Neto dobit od trgovanja i ostali prihodi iznose 159 milijun kuna što je za 55 milijun kuna više nego u istom razdoblju prethodne godine (+ 52,4%).
Troškovi poslovanja iznose 432 milijuna kuna i povećani su 6,2%
Imovina banke na kraju prvog tromjesečja 2009. godine iznosi 90 milijardi kuna i porasla je za 0,8% u odnosu na kraj prethodne godine.

Franjo ima kodno ime "uvlakač" i priprema novu knjigu iz područja ekonomije "Talijanske banke i kako se uvući talijanima"

Iz prikazanog se može vidjeti  da je poslovanje bilo zadovoljavajuće,ali ipak fali oko 60 000 000,00  kuna koje će ubrati od hrvatskih građana. Možda promijenim  banku.