Uskoro niče Beach & Star Resort na Buškom jezeru

Uskoro niče Beach & Star Resort na Buškom jezeru

 

09.06.2012.  Grupa gospodarstvenika koji vode porijeklo iz tomislavgradskog područja na području Buškog jezera planira izgraditi niz turističkih, sportskih i rekreativnih sadržaja koji trebaju unaprijediti lokalno gospodarstvo i zapošljavanje ovog kraja. Investitori koji imaju uspješne poslove u susjednoj Hrvatskoj i inozemstvu, osnovali su kompaniju Delminium d.d. te od općine Tomislavgrad kupili zemljište za izgradnju turističko-sportskog kompleksa. Radi se o lokacijama Galin Lakat i Naklo, gdje je planirana realizacija dva projekta.

Prvi projekat Beach Resort Marinovac na mikro lokacija Galin Lakat se sastoji od turističko ugostiteljskih i sportskih sadržaja kao i uslužnih djelatnosti sa svom pripadajućom infrastrukturom. Unutar zaštićenog pojasa od 30 metara od linije jezera nije dozvoljena visoka gradnja već samo krajobrazno uređenje i eventualno sadržaji primjereni obalnom području (lučice, šetnice, uređena obala). Programska osnova predlaže korištenje kamena i mediteranskog raslinja s posebnim naglaskom na održivoj i ekološki prihvatljivoj izgrađenosti. Projekt je zamišljen kao dopuna vizure kamene brane u neposrednoj blizini predmetnog projekta. Neki od sadržaja Beach Resorta Marinovac uključuju: hotel, apartmanske vile, vile, yacht klub i marina, sportske objekte, shopping centar i klub, šetnica i uređeni obalni pojas.

Drugi projekat Star Resort na lokaciji Naklo zamišljen je kao sportsko rekreativni poslovni park. Uvjeti izgradnje zadani programskom osnovom vrlo su slični uvjetima na Marinovcu (mikro lokacija Galin Lakat). Zaštićeni pojas iznosi 20 metara od linije jezera i ne predviđa visoku gradnju. Idejno rješenje predviđa prostor koji se sastoji od turističko ugostiteljskih i sportskih sadržaja kao i uslužnih djelatnosti sa svom pripadajućom infrastrukturom, uključujući: hotel s barom i restoranom, apartmanske vile, vile, marina, yacht klub, shopping centar, sportski klub i tereni, te belvedere platforma.

Direktor kompanije Delminium Ante Sladoja ističe da je Buško jezero visokovrijedan, ali turistički neiskorišten potencijal s mogućnostima razvoja raznovrsne turističke ponude. On naglašava da je turizam ključni generator investicija, privrednog razvoja i zapošljavanja šireg područja i kao takav predstavlja priliku za vanjske i domaće investitore i poduzetnike.

"Na području ne postoji konkurentska turistička industrija pa se njegov turistički razvoj tek treba definirati kao cjeloviti koncept ljetnog i zimskog korištenja prostora. Kako bi se ovo vrijedno područje očuvalo za buduće generacije, ali istovremeno i postalo turistički privlačno, potrebno je provesti proces profesionalnog i na tržištu zasnovanog turističkog razvoja", ističe Sladoja. On navodi da su vodni resursi, očuvana priroda s okolnim planinama, antropološke vrednote područja kao i geografski položaj te prometna dostupnost ključni atributi koji ovo područje čine turistički atraktivnima.

"Polazeći od tih atributa i prednosti a napose blizine granice s Hrvatskom, relativne blizine jadranskim ljetnim odredištima kao i autocesti A1, koncept razvoja inovativne rekreacijsko turističke destinacije osim što mora biti oslonjen na date atribute, mora imati i zdrav tržišno ekonomski koncept", pojašnjava Sladoja.

Naglašava da je važno izvesti realni profesionalni master plan za razvoj turizma ovog područja koji će zatečene prirodne i kulturne resurse preko razvoja nove turističke infrastrukture i sportskih sadržaja zajedno sa smještajnim i sadržajima turističkih nekretnina dovesti na razinu kvalitetne turističke destinacije u Bosni i Hercegovini.

Vrijedno je spomenuti da na poziciji između Tomislavgrada i Livna, uz granicu sa Hrvatskom i u blizini obale Jadranskog mora, lokacija Buškog jezera otvara mogućnost razvoja međugranične suradnje korištenjem sredstava Europske unije. Osim ovih navedenih projekata, Sladoja navodi da postoje potencijalni investitori u komplementarne projekte na području Buškog jezera.

Relax Livno